Ikariam - Spelregler

»Utskriftsversion«

Följande regler gäller för alla världar.

Om du anser att du blivit felaktigt straffad på grund av någon av dom följande reglerna, vänligen kontakta supporten via http://support.se.ikariam.gameforge.com.

Observera att på grund av direktiven som finns om dataskydd så vi kan diskutera önskemål och klagomål som rör ett visst konto enbart med dess ägare efter lämplig kontroll.

1. Multi Konton

 • Det är möjligt att ha flera konton på en och samma server. Dessa konton måste delges till oss med hjälp av en intern spelfunktion. Direkt samspel mellan dessa flera konton är inte tillåtet. Att kringgå dessa regler via andra spelare är inte tillåtet.

2. Kontodelning

 • Det är inte tillåtet att dela dina inloggningsuppgifter med andra spelare.

3. Påtryckning

 • Det är inte tillåtet för något konto att få en ojust vinst av resurser från ett lägre rankat konto. En spelare anses lägre rankat om hans totala totalpoäng är lägre än för den tilltalade.

4. Buggutnyttjande

 • Medvetet utnyttjande av en bugg eller att medvetet inte anmäla buggar är strikt förbjudet.

5. Scriptanvändning

 • Användning av programvara eller script för att vinna fördelar på bekostnad av andra spelare är inte tillåtet. Detta inkluderar bottar, makron och andra automatiserade funktioner.

6. Hot i verkliga livet

 • Det är inte tillåtet att göra verkliga hot mot andra spelare.

7. Innehåll

 • Förolämpningar och olämpligt beteende mot andra spelare är inte tillåtet.
  Det är inte tillåtet att publicera pornografiskt, rasistiskt eller extremistiska åsikter och synpunkter av något slag.
  Annonser, politiska eller religiösa åsikter är oönskade och får inte offentliggöras.

8. Språk

 • Språket i spelet är Svenska. Men vi tolererar även English.